Cosly.com

Visie op transport

Jan Snel Transport ziet vervoeren in vele opzichten als een grote verantwoordelijkheid, met aandacht voor uw lading én voor het milieu. Vanzelfsprekend moet u ervan op aan kunnen dat uw lading soepel en exact volgens afspraak wordt getransporteerd volgens hoge kwaliteitsnormen. We hebben onze dienstverlening dan ook omringd met diverse zekerheden. Zo zijn we aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Metaal Recycling Federatie (MRF). We zijn ISO/VCA** gecertificeerd en staan als erkend afvaltransporteur geregistreerd in Nederland, België (Vlaanderen en Wallonië) en Duitsland. Ook kennen de afvalstoffenregelingen in Nederland en de ons omringende landen alsmede de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geen geheimen voor ons.

Actief VGM- en MVO-beleid
Daarnaast hanteren we duidelijke ‘lean & green’ principes. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer (MVO) en we voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) een actief beleid. Zo proberen we de wegkilometers op diverse manieren te beperken, onder meer door nauw samen te werken met betrouwbare partners en zoveel mogelijk gebruik te maken van de ‘modal shift’. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot, wat weer goed is voor onze leefomgeving. Verder zien we erop toe dat veiligheid voor uw en onze eigen medewerkers altijd voorop staat bij alle vormen van vervoer en bijbehorende werkzaamheden. Daar worden onze chauffeurs goed op getraind en dat vindt u terug in hun vakbekwame rijgedrag, houding en uitstraling – langs de weg en overal waar ze komen.

Download hier onze missie, visie en strategie.