Cosly.com

Disclaimer

Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Indien u gebruik wilt maken van het concept van onze werkzaamhedenmodule, dan dient u dit vooraf ter goedkeuring aan ons voor te leggen.

Copyright © Jan Snel, Postbus 200, 3417 ZL  Montfoort.

Jan Snel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30124318.
Voor vragen over deze website kunt u terecht bij: customerservice@jansnel.com.